';

PR, marketing, sales management

PR a Marketing

• media relations
• interná & externá komunikácia
• mediálne tréningy
• krízový manažment
• public affairs
• lobbing
• special events
• celebrity PR
• sponzoring a CSR
• strategické poradenstvo
• mediálne plánovanie
• nákup médií
• podpora predaja
• výroba tv a radio spotov

Sales Manažment

• semináre
• tréningy
• poradenstvo
• gastro poradenstvo
• techniky zvýšenia predaja
• komunikačné tréningy